Tin tức, bài viết mới nhất về :

Ngô Thắng Lợi

Muốn doanh nghiệp nhỏ và vừa “sống khỏe”, cần phải làm gì?

Muốn doanh nghiệp nhỏ và vừa “sống khỏe”, cần phải làm gì?

22/04/2019 08:44:56 AM

Các chính sách phải hướng vào doanh nghiệp tư nhân, dù ở quy mô nào, với tinh thần cải cách, tiết kiệm thời gian, tiền bạc, tạo động lực và sức bật...

Tags: doanh nghiệp tư nhân , môi trường kinh doanh , cải thiện môi trường kinh doanh , chính phủ điện tử , Ngô Thắng Lợi