Tin tức, bài viết mới nhất về :

Nghiêm xuân huy

Startup đầu tư Finhay của CEO 9X Nghiêm Xuân Huy hoàn tất mua lại một công ty chứng khoán

Startup đầu tư Finhay của CEO 9X Nghiêm Xuân Huy hoàn tất mua lại một công ty chứng khoán

06/06/2022 02:43:35 PM

Thực tế hoạt động tiếp quản Vina Securities đã được thực hiện từ cuối năm 2021 khi Công ty TNHH Dịch vụ và Phân phối Finhay Việt Nam đã mua lại 95,6% vốn từ các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Tags: nghiêm xuân huy , công ty chứng khoán , Công ty TNHH , facebook cá nhân , đăng ký kinh doanh , kế hoạch kinh doanh , Đại hội đồng cổ đông