Tin tức, bài viết mới nhất về :

nghề telesale

[NGHỀ CỦA TÔI] Nghề Telesale: Những giọt nước mắt tủi thân khi cầm điện thoại

[NGHỀ CỦA TÔI] Nghề Telesale: Những giọt nước mắt tủi thân khi cầm điện thoại

5/29/2015 8:11:00 PM

Ngày thứ 2, tôi bắt đầu được giao điện thoại và bắt đầu những cuộc gọi đầu tiên. Nếu được hỏi cảm giác lúc đó là gì, thì có lẽ là sợ hãi. Sợ khi bài chưa thuộc, sợ khi giá chưa thông, sợ...

Tags: Nghề của tôi, nghề telesale, việc làm, cuộc thi nghề của tôi