Tin tức, bài viết mới nhất về :

nghề báo tại Syria

Nơi nào nguy hiểm nhất đối với các nhà báo?

Nơi nào nguy hiểm nhất đối với các nhà báo?

2/10/2015 2:42:58 PM

Trong số 61 nhà báo thiệt mạng trong năm 2014, 17 người đã làm việc tại Syria. Các nước tiếp theo danh sách trên là Ukraine và Iraq, với 5 nhà báo bị sát hại tại mỗi nước.

Tags: nghề báo, nghề nguy hiểm, nhà báo, việc làm, nơi nguy hiểm nhất với nhà báo, làm báo, nghề báo tại Syria