Tin tức, bài viết mới nhất về :

Newton

Các nhà thiên văn học phát hiện ra hiện tượng đi ngược lại với những gì Newton và Einstein đã vẽ ra

Các nhà thiên văn học phát hiện ra hiện tượng đi ngược lại với những gì Newton và Einstein đã vẽ ra

03/12/2016 10:33:22 AM

Một hiện tượng lượng tử diễn ra với quy mô khổng lồ của cả một ngôi sao vũ trụ.

Tags: Nhà thiên văn học , thiên văn học , nhà khoa học , vũ trụ , ngôi sao , hiện tượng , newton , einstein