Tin tức, bài viết mới nhất về :

Namster Đỗ

Góc khuất phía sau phong trào khởi nghiệp: Có người không trở lại làm thuê được nữa, lông bông, không lối thoát

Góc khuất phía sau phong trào khởi nghiệp: Có người không trở lại làm thuê được nữa, lông bông, không lối thoát

08/01/2023 01:28:00 PM

Khởi nghiệp thành công mới khó, còn mặc định là thất bại. Đặc biệt là khi khởi nghiệp quá sớm, chưa hội tụ đủ yếu tố.

Tags: khởi nghiệp , Namster Đỗ , Lê Đắc Lâm