Tin tức, bài viết mới nhất về :

Mổ mắt miễn phí

Theo chân vị bác sĩ Nhật đi mổ mắt miễn phí cho hàng trăm người dân nghèo Quảng Ninh

Theo chân vị bác sĩ Nhật đi mổ mắt miễn phí cho hàng trăm người dân nghèo Quảng Ninh

27/12/2016 12:02:00 PM

“Người có trình độ chuyên môn về mắt giỏi như bác sỹ Tadashi Hattori trên thế giới không nhiều, nhưng người có trái tim vĩ đại như bác sỹ thì hàng triệu người chỉ có một”.

Tags: mổ mắt miễn phí , bỏ việc lương cao , bác sĩ nhật , tadashi hattori

Nỗi trăn trở của bác sỹ Nhật mổ mắt miễn phí cho hàng nghìn bệnh nhân Việt Nam

Nỗi trăn trở của bác sỹ Nhật mổ mắt miễn phí cho hàng nghìn bệnh nhân Việt Nam

22/07/2016 08:51:00 AM

Mổ mắt miễn phí cho hàng nghìn người Việt Nam suốt mười mấy năm qua, bác sỹ Tadashi Hattori cũng có không ít trăn trở và khó khăn. Ông cho biết mỗi khi muốn thực hiện một chuyến phẫu thuật, đó là cả một quá trình chuẩn bị dài về tài chính, nhân lực, phương tiện. Tuy nhiên nhiều khi ông cảm thấy khó khăn đến từ chính phía Việt Nam.

Tags: bác sỹ Nhật , hattori , mổ mắt miễn phí , từ thiện , nhân vật