Tin tức, bài viết mới nhất về :

Tadashi hattori

Theo chân vị bác sĩ Nhật đi mổ mắt miễn phí cho hàng trăm người dân nghèo Quảng Ninh

Theo chân vị bác sĩ Nhật đi mổ mắt miễn phí cho hàng trăm người dân nghèo Quảng Ninh

27/12/2016 12:02:00 PM

“Người có trình độ chuyên môn về mắt giỏi như bác sỹ Tadashi Hattori trên thế giới không nhiều, nhưng người có trái tim vĩ đại như bác sỹ thì hàng triệu người chỉ có một”.

Tags: mổ mắt miễn phí , bỏ việc lương cao , bác sĩ nhật , tadashi hattori