Tin tức, bài viết mới nhất về :

mô hình tăng trưởng

Ban hành Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030

Ban hành Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030

1/6/2021 10:15:37 AM

Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định ban hành. Chiến lược này nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra tại...

Tags: cách mạng công nghiệp, thủ tướng chính phủ, bộ chính trị, kinh tế xã hội, mô hình tăng trưởng

Thị trường BĐS TP.HCM: Khởi sắc

Thị trường BĐS TP.HCM: Khởi sắc

9/14/2015 8:47:29 AM

Cùng với sự chững lại của nhiều lĩnh vực trong giai đoạn khó khăn này, thị trường bất động sản (BĐS) cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, trong tương lai, sự hồi phục mạnh của thị trường...

Tags: giai đoạn khó khăn, thị trường bất động sản, hồi phục mạnh, cơ cấu kinh tế, mô hình tăng trưởng, tăng trưởng kinh tế