[INFOGRAPHIC] Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025

18/11/2021 19:40 PM | Kinh tế vĩ mô

Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Nghị quyết gồm 5 điều, mục tiêu tổng quát nhằm hình thành cơ cấu hợp lý, hiệu quả trong từng ngành, lĩnh vực; giữa các ngành, lĩnh vực và cả nền kinh tế; phát triển được nhiều sản phẩm quốc gia dựa vào công nghệ mới, công nghệ cao; tạo bứt phá về năng lực cạnh tranh của một số ngành kinh tế chủ lực và chuyển biến thực chất, rõ nét về mô hình tăng trưởng, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, nâng cao tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức chống chịu của nền kinh tế.

Nghị quyết xác định 7 mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025. Cụ thể kinh tế số chiếm 20% GDP, tốc độ tăng năng suất lao động bình quân trên 6,5%/năm…

[INFOGRAPHIC] Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 - Ảnh 1.
Muốn cơ cấu lại nền kinh tế, cần vượt qua tư duy nhiệm kỳ, lợi ích cục bộ

Theo PV (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
XEM