Tin tức, bài viết mới nhất về :

marshall goldsmith

Lãnh đạo sẽ thất bại nếu làm việc quá chăm

Lãnh đạo sẽ thất bại nếu làm việc quá chăm

1/15/2015 10:04:52 AM

Nếu làm việc liên tục suốt nhiều giờ thường mang đến lợi ích cho giai đoạn đầu xây dựng sự nghiệp, thì khi bạn bước lên vị trí lãnh đạo, duy trì thói quen này sẽ gây tổn hại đến sự...

Tags: lãnh đạo, marshall goldsmith, Forbes, Steve Jobs, iPhone, thất bại nếu làm việc quá chăm, quản lý và lãnh đạo, ama, The Economist