Tin tức, bài viết mới nhất về :

Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân

Người giải tán bữa tiệc "500 anh em giang hồ"

Người giải tán bữa tiệc "500 anh em giang hồ"

11/08/2022 12:00:00 PM

"Giang hồ đất Cảng"- danh xưng đó không phải tự dưng mà có. Tất cả những trò ma quỷ, tàn bạo ở "thế giới đao búa" đều xuất hiện ở những kẻ tự xưng là "giang hồ đất Cảng". Một ngày, những kẻ tự xưng "giang hồ đất Cảng" ấy kêu gọi tụ tập bữa tiệc của "500 anh em giang hồ" tại chính đất Cảng Hải Phòng.

Tags: giang hồ đất cảng , cảng Hải Phòng , lực lượng vũ trang , Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân