Tin tức, bài viết mới nhất về :

Đường vân tay

Tổng Giám đốc công ty Xuân Hòa nhảy từ tầng 4 xuống đất

Tổng Giám đốc công ty Xuân Hòa nhảy từ tầng 4 xuống đất

23/09/2015 10:51:55 AM

Ông Lê Xuân Hải, Tổng Giám đốc của Công ty Xuân Hòa ở Vĩnh Phúc, đã nhảy từ tầng 4 xuống đất và tử vong ngay tại chỗ.

Tags: tổng giám đốc công ty , tỉnh Vĩnh Phúc , tử vong tại chỗ. , lãnh đạo công ty , Công an Thị xã , Xuân Hòa , Lê Xuân Hải