Tin tức, bài viết mới nhất về :

Lê Xuân Hải

Tổng Giám đốc công ty Xuân Hòa nhảy từ tầng 4 xuống đất

Tổng Giám đốc công ty Xuân Hòa nhảy từ tầng 4 xuống đất

9/23/2015 10:51:55 AM

Ông Lê Xuân Hải, Tổng Giám đốc của Công ty Xuân Hòa ở Vĩnh Phúc, đã nhảy từ tầng 4 xuống đất và tử vong ngay tại chỗ.

Tags: tổng giám đốc công ty, tỉnh Vĩnh Phúc, tử vong tại chỗ., lãnh đạo công ty, Công an Thị xã, Xuân Hòa, Lê Xuân Hải