Tin tức, bài viết mới nhất về :

Lê Thanh Thuấn

Ông Lê Thanh Thuấn: Ba quy tắc và chất xúc tác sáng tạo

Ông Lê Thanh Thuấn: Ba quy tắc và chất xúc tác sáng tạo

3/6/2015 8:34:14 AM

Đứng đầu một tập đoàn với trên 5.000 lao động, vốn hiện có 2.800 tỷ đồng và 10 công ty thành viên kinh doanh trong các lĩnh vực xây dựng, bất động sản, cảng biển, khu công nghiệp, chế...

Tags: Lê Thanh Thuấn, Sao Mai, Sao Mai An Giang, chất xúc tác, ba quy tắc, An Giang