Tin tức, bài viết mới nhất về :

lao động VN

Tăng trưởng GDP 2015: “lộc lộc phát”

Tăng trưởng GDP 2015: “lộc lộc phát”

12/27/2015 8:45:00 PM

Tăng trưởng GDP đạt con số đẹp bất ngờ 6,68% nhưng thanh niên VN thất nghiệp nhiều hơn, VN nhập siêu với các thị trường mà trước đây vẫn xuất siêu, trong khi dân số tăng gần 1 triệu người...

Tags: tăng trưởng GDP, GDP bình quân, GDP bình quân đầu người, doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp giải thể, năng suất lao động, lao động VN, gdp