Tin tức, bài viết mới nhất về :

lao động tiền lương

Chính sách mới về lao động tiền lương có hiệu lực tháng 11/2021

Chính sách mới về lao động tiền lương có hiệu lực tháng 11/2021

10/25/2021 4:27:41 PM

Chi trả tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116 cho người lao động tại doanh nghiệp, điều chỉnh quy định về bảo vệ người lao động khi thực hiện tố cáo... là những chính sách mới về lao động tiền...

Tags: chính sách mới, lao động tiền lương, bảo vệ người lao động, hợp đồng lao động