Tin tức, bài viết mới nhất về :

lãnh cung

Lãnh cung là nỗi khiếp sợ của phi tần, tại sao thái giám lại tranh nhau vào đây làm việc?

Lãnh cung là nỗi khiếp sợ của phi tần, tại sao thái giám lại tranh nhau vào đây làm việc?

2/13/2022 9:07:35 PM

Khi có một vị phi tân bị phạt đưa đến Lãnh cung, thái giám lại tranh nhau xin vào phục vụ, lý do ẩn sau là gì?

Tags: lãnh cung, thâm cung bí sử, thái giám, Phi tần, hoàng thượng