Tin tức, bài viết mới nhất về :

làng giám đốc

Làng giám đốc

Làng giám đốc

2/15/2016 8:27:44 AM

Không biết từ thuở nào mà Phùng Xá (Thạch Thất, Hà Nội) đã rộn ràng tiếng búa, tiếng đe, tiếng sắt thép va vào nhau kêu tanh tách cả đêm ngày như một dàn hợp xướng.

Tags: sản xuất nông nghiệp, cụm công nghiệp, Điều kiện sản xuất, năng suất lao động, làng giám đốc, xưởng cơ khí