Tin tức, bài viết mới nhất về :

Kỹ Thương Việt Nam

Techcombank tăng trưởng quý thứ 15 liên tiếp, lợi nhuận đạt kỷ lục 5.661 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Techcombank tăng trưởng quý thứ 15 liên tiếp, lợi nhuận đạt kỷ lục 5.661 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

7/28/2019 8:47:39 AM

Trong quý 2/2019 lợi nhuận trước thuế của Techcombank hợp nhất đạt trên 3.000 tỷ. Dù có quý tăng thứ 15 liên tiếp nhưng tốc độ đang chậm lại. Thậm chí tính riêng ngân hàng mẹ thì quý 2...

Tags: lợi nhuận trước thuế, Kỹ Thương Việt Nam, báo cáo tài chính, tổ chức tín dụng, dư nợ cho vay

Techcombank công bố quỹ lương 2016: Lương trung bình nhân viên là 22 triệu đồng/tháng

Techcombank công bố quỹ lương 2016: Lương trung bình nhân viên là 22 triệu đồng/tháng

4/12/2016 2:42:03 PM

Ngân hàng cho biết, quỹ lương, thưởng và trợ cấp nghỉ việc tối đa cho toàn bộ nhân viên là 2.009 tỷ đồng, tương ứng thu nhập trung bình nhân viên là gần 22 triệu đồng/người/tháng.

Tags: ngân hàng thương mại, Đại hội cổ đông, Đại hội cổ đông thường niên, Kỹ Thương Việt Nam, trả cổ tức