Techcombank công bố quỹ lương 2016: Lương trung bình nhân viên là 22 triệu đồng/tháng

12/04/2016 14:42 PM | Kinh doanh

Ngân hàng cho biết, quỹ lương, thưởng và trợ cấp nghỉ việc tối đa cho toàn bộ nhân viên là 2.009 tỷ đồng, tương ứng thu nhập trung bình nhân viên là gần 22 triệu đồng/người/tháng.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa công bố tờ trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Theo đó, Techcombank sẽ xin ý kiến cổ đông để niêm yết cổ phiếu trên các sản UPCOM, HOSE hoặc HNX với mã TCB. Ngân hàng cho rằng, việc niêm yết cổ phiếu sẽ tăng khả năng thanh khoản của cổ phiếu, minh bạch thông tin và gia tăng uy tín của Techcombank.

Giữ vững truyền thống của mình, Techcombank sẽ không trả cổ tức năm 2015. Ngân hàng cho biết, tổng lợi nhuận còn lại có thể phân phối là 2.215 tỷ đồng và ngân hàng sẽ không chia lợi nhuận nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Techcombank.

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2015
Một số chỉ tiêu tài chính năm 2015

Năm 2016, Techcombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế lên tới 3.543 tỷ đồng, tăng trưởng 74% so với năm trước. Mục tiêu tăng trưởng tín dụng là 18%; Tăng trưởng huy động vốn là 21%.

Techcombank cho biết, công ty chứng khoán Techcom Securities vừa có một năm lãi lớn với lợi nhuận 533 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với năm trước. Điểm nhân của Techcom Securities năm 2015 là cho ra mắt thành công TCInvest - hệ thống đầu tư online thuận tiện cùng các công cụ đầu tư tiên tiến dành cho nhà đầu tư Việt Nam.

Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản - Techcombank AMC cũng hoạt động hiệu quả, đạt lợi nhuận 80,4 tỷ đồng, tăng 60% so với năm trước. Trong khi đó, Công ty quản lý quỹ Techcombank Capital chỉ lãi 0,6 tỷ đồng. Lợi nhuận giảm mạnh do giảm ở thu nhập từ bán chứng khoán kinh doanh.

Tại thời điểm cuối năm 2015, Techcombank có 312 điểm giao dịch với 7.616 nhân viên. Ngân hàng cho biết, quỹ lương, thưởng và trợ cấp nghỉ việc tối đa là 2.009 tỷ đồng (không bao gồm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát). Với những con số này, thu nhập bình quân một nhân viên có thể nhận tối đa là 22 triệu đồng/người/tháng.

Minh Quân

Cùng chuyên mục
XEM