Tin tức, bài viết mới nhất về :

kỹ thuật bán hàng

4 chiêu thức này sẽ đảm bảo bán hàng thành công, bạn đang sales theo kiểu nào?

4 chiêu thức này sẽ đảm bảo bán hàng thành công, bạn đang sales theo kiểu nào?

3/23/2017 2:26:23 PM

Theo tác giả Trịnh Minh Thảo, có 4 chiêu thức bán hàng đảm bảo thành công, dân sales nào cũng nên đọc.

Tags: chiêu thức bán hàng, dân sales, bán hàng, kỹ thuật bán hàng