Tin tức, bài viết mới nhất về :

Quân sư Thái Công Vọng

Từ điển Oxford vừa thêm kính ngữ "Mx" dành cho người không phải "Mr" hay "Mrs"

Từ điển Oxford vừa thêm kính ngữ "Mx" dành cho người không phải "Mr" hay "Mrs"

02/09/2015 11:12:00 AM

"Ngôn ngữ phải thay đổi để phù hợp với con người, chứ ngôn ngữ không thể quyết định bản chất của con người"

Tags: từ điển Oxford , Cộng đồng LGBT , lựa chọn giới tính , kính ngữ Mx