Tin tức, bài viết mới nhất về :

Không có nút dislike

Facebook sắp bổ sung thêm 7 nút mới, nhưng không có nút 'Dislike'

Facebook sắp bổ sung thêm 7 nút mới, nhưng không có nút 'Dislike'

17/12/2014 01:43:51 PM

Từ đầu 2015, các fangage trên Facebook sẽ được bổ sung thêm 7 nút mới nhưng không có nút "Dislike"

Tags: Facebook , 7 nút mới của facebook , facebook bổ sung 7 nút mới , không có nút dislike , fanpage facebook , nút like , xu hướng công nghệ