Tin tức, bài viết mới nhất về :

khách mua dâm

Mại dâm dưới góc nhìn kinh tế và luật pháp ở các quốc gia

Mại dâm dưới góc nhìn kinh tế và luật pháp ở các quốc gia

7/15/2020 1:54:40 PM

Trên thế giới, mại dâm được quản lý bằng một trong ba chế độ pháp lý cơ bản, và hoạt động này đem lại cả doanh thu và thiệt hại cho các quốc gia.

Tags: hoạt động mại dâm, ngành công nghiệp, nghề mại dâm, khách mua dâm, hình thức mại dâm