Tin tức, bài viết mới nhất về :

jailbreak iOS 9.3.1

Cẩn thận với những phiên bản jailbreak của iOS 9.3.1

Cẩn thận với những phiên bản jailbreak của iOS 9.3.1

4/13/2016 2:00:55 PM

Google “iOS 9.3 jailbreak”, bạn sẽ thấy một loạt các kết quả hiện ra chỉ trong 0,55 giây, mà hiện lên đầu tiên là trang taig9.com. Nhưng đừng vội nhấp chuột!

Tags: chiếm quyền điều khiển, iOS 9.3, jailbreak, jailbreak iOS 9.3.1