Tin tức, bài viết mới nhất về :

iphone 7 plus nổ

Chiếc iPhone 7 Plus thứ hai của Apple vừa phát nổ

Chiếc iPhone 7 Plus thứ hai của Apple vừa phát nổ

10/2/2016 9:37:00 AM

Lần này, tới lượt iPhone 7 Plus phát nổ và hư hỏng hoàn toàn.

Tags: iPhone, iphone 7 plus, iPhone 7, apple, phát nổ, iphone 7 nổ, iphone 7 plus nổ, iphone trung quốc