Tin tức, bài viết mới nhất về :

hùn hạp làm ăn

Hùn hạp làm ăn, rõ ràng từ đầu, tránh họa về sau

Hùn hạp làm ăn, rõ ràng từ đầu, tránh họa về sau

6/2/2017 9:40:39 AM

Hãy cố rõ ràng ngay từ đầu. Mất lòng trước mà được lòng sau. Khi mọi việc đã rõ ràng thì bạn hoàn toàn biết là đối tác của bạn có thực sự quan tâm đến dự án không.

Tags: hùn hạp làm ăn, góp vốn, cộng sự