Tin tức, bài viết mới nhất về :

Huệ Phong

“Nude để thiền” phổ biến qua đường... nội bộ

“Nude để thiền” phổ biến qua đường... nội bộ

5/6/2013 5:58:42 PM

“Về danh chính ngôn thuận, chúng tôi chưa hề cấp phép cho bất cứ triển lãm nào đối với bộ ảnh kết hợp thiền và khỏa thân của ông Huệ Phong”.

Tags: thiền, thoat.net, Thoát Art, Huệ Phong, diễn viên T.N.V, Nguyễn Trun, nude