Tin tức, bài viết mới nhất về :

Học ngồi thiền

Thảm tập yoga xuất xứ Trung Quốc chứa chất cấm nguy hại

Thảm tập yoga xuất xứ Trung Quốc chứa chất cấm nguy hại

18/03/2016 10:20:33 AM

Thông tin thảm tập yoga xuất xứ Trung Quốc chứa chất hóa chất độc hại, ảnh hưởng sức khỏe người dùng được đưa ra dồn dập, nhưng cơ quan chức năng “không hay biết”.

Tags: xuất xứ Trung Quốc , chứa chất cấm , hóa chất độc hại , ảnh hưởng sức khỏe , cấm lưu hành , bảo vệ người tiêu dùng , học ngồi thiền , thảm tập