Hoàng Anh Gia Lai: Ban giám đốc tin tưởng các đề xuất tái cơ cấu nợ sẽ được chấp thuận

12/04/2016 08:09 AM | Kinh doanh

Trong báo cáo tài chính kiểm toán ký vào cuối tuần qua, Hoàng Anh Gia Lai vẫn cho biết, Ban giám đốc Hoàng Anh Gia Lai tin tưởng rằng các đề xuất tái cơ cấu sẽ được chấp thuận và tập đoàn có thể tiếp tục hoạt động kinh doanh trong tương lai gần.

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã CK: HAG ) đã có công văn giải trình chênh lệch Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất do công ty tự lập và báo cáo sau kiểm toán. Kết quả kiểm toán ký ngày 8/4/2016.

Lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán của HAG đã giảm từ 679 tỷ đồng xuống còn 602 tỷ đồng. Như vậy, 77 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế bốc hơi. Theo HAG, mức chênh lệch này chủ yếu do tăng giá vốn trích trước sân bay Nongkhang.

Trong quá trình kiểm toán, Ernst & Young Việt Nam đề nghị điều chỉnh tăng giá vốn trích trước của sân bay Nongkhang thêm 124 tỷ đồng do áp dụng nguyên tắc thận trọng trong ước tính kế toán. Trong khi đó, giảm 47 tỷ đồng chi phí do vốn hóa chi phí lãi vay trích bổ sung lãi suất 5%/năm của trái phiếu kèm chứng quyền ngành cao su.

Hoàng Anh Gia Lai cũng cho biết, Tập đoàn vẫn đang làm việc với các chủ nợ và xin phê duyệt từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền việc tái cơ cấu nợ.

Công ty không đưa ra chi tiết việc này do yêu cầu bảo mật của chủ nợ cũng như của cơ quan Nhà nước. Tuy nhiên, trong báo cáo tài chính kiểm toán lần này, ban giám đốc Hoàng Anh Gia Lai tin tưởng rằng các đề xuất tái cơ cấu sẽ được chấp thuận và tập đoàn có thể tiếp tục hoạt động kinh doanh trong tương lai gần.

Theo Hải An

Cùng chuyên mục
XEM