Hoàng Anh Gia Lai: Trái phiếu Temasek được gia hạn thêm 2 năm

09/06/2015 11:27 AM |

Hoàng Anh Gia Lai cho biết trái phiếu Temasek đáo hạn ngày 31/08/2015 sẽ được gia hạn thêm 2 năm nữa, tức từ tháng 8/2015 đến tháng 8/2017.

Theo thông tin mới nhất từ công ty, Hoàng Anh Gia Lai đang thực hiện đàm phán với trái chủ trên cơ sở các bên cùng có lợi. Dự kiến, HAG sẽ hoàn tất thủ tục cho nghiệp vụ này trong tháng 8/2015.

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ( HAG ) công bố Nghị quyết HĐQT ngày 8/6/2015 về việc chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh một số điều khoản và điều kiện của trái phiếu chuyển đổi do Công ty này phát hành.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 26/06/2015, dự kiến thực hiện vào tháng 7/2015.

Trước đây, Hoàng Anh Gia Lai đã công bố trong Nghị quyết HĐQT ngày 20/5/2015 cho biết công ty đang tiến hành các thủ tục điều chỉnh kéo dài thời gian chuyển đổi và đáo hạn đối với các trái chủ với tổng giá trị 4.230 tỷ đồng.

Theo thông tin mới nhất từ công ty, Hoàng Anh Gia lai đang thực hiện đàm phán với trái chủ trên cơ sở các bên cùng có lợi. Dự kiến, HAG sẽ hoàn tất thủ tục cho nghiệp vụ này trong tháng 8/2015.

Riêng với trái phiếu Temasek (1.100 tỷ trái phiếu chuyển đổi phát hành cho Northbrooks Investment (Maritius) Pte Ltd với ngày đáo hạn là 31/08/2015) , HAG cho biết sẽ được gia hạn thêm 2 năm nữa, tức từ tháng 8/2015 đến tháng 8/2017.

Với khoản vay ngắn hạn ngân hàng 1.787 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai luôn luân chuyển với số dư ổn định. Với khoản vay ngân hàng đến hạn trả trong thời gian 1 năm 1.329 tỷ đồng, HAG khẳng định kế hoạch kinh doanh và dòng tiền của Tập đoàn thừa khả năng chi trả.

Cuối quý 1/2015, tổng số dư nợ vay của HAG là 20.000 tỷ - chiếm 80% tổng số nợ phải trả. Tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu khoảng 136% và chỉ số thanh toán hiện hành chỉ còn 0,9.

Đan Nguyên

Cùng chuyên mục
XEM
Đọc thêm