Tin tức, bài viết mới nhất về :

hoàn cảnh sống

2 yếu tố để tự quản trị cuộc đời

2 yếu tố để tự quản trị cuộc đời

7/28/2014 2:18:11 PM

Không có công thức chính xác trả lời cho mỗi cá nhân biết mình nên sống thế nào. Tùy mỗi hoàn cảnh riêng mà từng cá nhân sẽ kiểm soát cuộc đời dựa trên giá trị sống mình đã xác lập cho...

Tags: quản trị, sự nghiệp, cuộc đời, giá trị sống, hoàn cảnh sống