Tin tức, bài viết mới nhất về :

Hiện diện

Hà Nội có thể sẽ xóa bỏ sự hiện diện của loa phường

Hà Nội có thể sẽ xóa bỏ sự hiện diện của loa phường

13/01/2017 09:49:38 AM

Loa phường - dấu tích của thời chiến, hình ảnh cũ về một Hà Nội trong quá khứ có thể sẽ sắp được xóa bỏ

Tags: loa phường , hà nội , xóa bỏ , tồn tại , hiện diện

Samsung đàm phán mua lại cổ phần của Best Buy

Samsung đàm phán mua lại cổ phần của Best Buy

06/10/2013 09:11:02 AM

Lợi cả đôi đường. <br/>Samsung: Tăng cường sự hiện diện.<br/>Best Buy: Kinh doanh khó khăn.