Tin tức, bài viết mới nhất về :

Heuer Bundeswehr Flyback

Điều gì tạo nên một chiếc đồng hồ hoàn hảo?

Điều gì tạo nên một chiếc đồng hồ hoàn hảo?

10/24/2015 5:59:15 PM

Bạn biết đấy! Chẳng có gì là hoàn hảo ngay từ đầu cả, những chiếc đồng hồ cũng vậy.

Tags: đồng hồ, đồng hồ hoàn hảo, Heuer Bundeswehr Flyback, Patek Philippe