Tin tức, bài viết mới nhất về :

Hắc Công Tử

1.001 kiểu “đốt tiền” của các đại công tử miền Nam xưa

1.001 kiểu “đốt tiền” của các đại công tử miền Nam xưa

13/12/2012 04:56:56 PM

Một phần không thể thiếu trong lịch sử vô cùng phong phú của miền đất Nam Bộ là sự xuất hiện của những vị đại công tử nổi tiếng về thói ăn chơi…