Tin tức, bài viết mới nhất về :

grooveshark

Bài học của Startup Grooveshark: Khi bạn quá bé và quá mới

Bài học của Startup Grooveshark: Khi bạn quá bé và quá mới

10/11/2015 11:22:00 AM

Grooveshark nghĩ rằng mình có thể tồn tại mãi mãi, nhưng nền công nghiệp thu âm có những ý tưởng khác.

Tags: vi phạm bản quyền, đồng sáng lập, công nghiệp âm nhạc, nhạc trực tuyến, StartUp, grooveshark, khởi nghiệp