Tin tức, bài viết mới nhất về :

gói vay

Băn khoăn tính khả thi gói vay ưu đãi 250.000 tỷ đồng

Băn khoăn tính khả thi gói vay ưu đãi 250.000 tỷ đồng

4/29/2016 9:00:00 AM

250.000 tỷ đồng là tổng số vốn ưu đãi doanh nghiệp mà TP.HCM dự định huy động được trong năm nay thông qua chương trình kết nối giữa ngân hàng và doanh nghiệp.

Tags: gói vay, giải ngân, kinh tế, TP.HCM