Tin tức, bài viết mới nhất về :

giáo dục phát triển

Tại sao cứ phải là “công chức”?

Tại sao cứ phải là “công chức”?

6/26/2016 1:59:56 PM

Hãy tự hành động thay vì chờ đợi! Có như thế thì cơ hội mới “mở cửa”. Có như thế thì số lượng “ông cử bà thạc” thất nghiệp sẽ giảm đi từng ngày. Và hai chữ “công chức” sẽ nhẹ nhàng hơn...

Tags: giáo dục phát triển, công chức nhà nước, ngành giáo dục, nạn thất nghiệp