Tin tức, bài viết mới nhất về :

giảm đói nghèo

Ba nhà kinh tế đạt giải Nobel 2019

Ba nhà kinh tế đạt giải Nobel 2019

10/14/2019 5:30:34 PM

Giải Nobel Kinh tế 2019 được trao cho ba nhà kinh tế vì nghiên cứu giúp giảm đói nghèo toàn cầu.

Tags: kinh tế, Nobel, giảm đói nghèo, nghiên cứu, giáo sư