Tin tức, bài viết mới nhất về :

Giá dầu rẻ

Giá dầu rẻ đang tác động đến thế giới theo cách hoàn toàn khác so với trong quá khứ

Giá dầu rẻ đang tác động đến thế giới theo cách hoàn toàn khác so với trong quá khứ

24/02/2016 08:22:14 AM

Trong quá khứ, dầu giá rẻ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhưng sẽ làm giảm tốc độ cải tiến trong lĩnh vực năng lượng sạch. Giờ đây bức tranh đang đi theo chiều hướng hoàn toàn ngược lại.

Tags: tăng trưởng kinh tế , năng lượng sạch , tăng giá dầu , sản xuất dầu , khủng hoảng tài chính , kinh tế thế giới , giá dầu thấp , giá dầu rẻ , giá dầu brent , thị trường