Tin tức, bài viết mới nhất về :

Geisha tập sự

Con đường vào nghề khắc nghiệt của các Geisha tập sự

Con đường vào nghề khắc nghiệt của các Geisha tập sự

8/15/2017 9:35:00 AM

Maiko, những Geisha tập sự của Nhật Bản, phải trải qua quá trình đào tạo khắt khe trong ít nhất 5 năm trước khi có thể bước chân vào thế giới "thâm cung bí sử" của nghề.

Tags: thâm cung bí sử, nhật bản, Geisha tập sự