Tin tức, bài viết mới nhất về :

gặm nhấm

Những thiệt hại do chuột gây ra nặng tới nỗi có thể nhìn thấy từ ngoài vũ trụ

Những thiệt hại do chuột gây ra nặng tới nỗi có thể nhìn thấy từ ngoài vũ trụ

7/30/2019 1:02:00 PM

Vậy những người nông dân ở đây đã biện pháp gì để đẩy lùi được cơn dịch bệnh này ?

Tags: thiệt hại, loài chuột, vệ tinh, gặm nhấm, vũ trụ, phá hoại