Tin tức, bài viết mới nhất về :

Gà ảo

Yopparatchi: Phiên bản gà ảo hư hỏng tích hợp máy thổi cồn, không cần ăn chỉ cần uống rượu

Yopparatchi: Phiên bản gà ảo hư hỏng tích hợp máy thổi cồn, không cần ăn chỉ cần uống rượu

05/06/2019 11:04:00 AM

Những designer tại công ty MTN GODS ở New York đã tạo ra Tamagotchi kiểu mới, không chỉ ăn ngủ rồi lớn lên, nó còn có thể chén chú chén anh cùng chủ nhân mỗi khi có chuyện vui hoặc chán đời. Tuy nhiên, cho nó uống nhiều quá bạn sẽ phải dọn bãi nôn ảo, thay vì mấy cục phân 8bit như hồi xưa.

Tags: gà ảo , máy thổi cồn , Yopparatchi , tích hợp , hơi thở