Tin tức, bài viết mới nhất về :

film

Biến phim máy ảnh thành danh thiếp, sáng kiến này liệu có giúp hồi sinh Kodak

Biến phim máy ảnh thành danh thiếp, sáng kiến này liệu có giúp hồi sinh Kodak

1/16/2016 1:17:00 PM

Film cho máy ảnh đã quay trở lại, hay ít nhất là ở dạng danh thiếp.

Tags: kodak, film, máy ảnh, danh thiếp