Tin tức, bài viết mới nhất về :

dương ngọc hòa

Vietbank thay Chủ tịch Hội đồng quản trị

Vietbank thay Chủ tịch Hội đồng quản trị

2/23/2021 3:11:00 PM

Ông Bùi Xuân Khu làm Chủ tịch Vietbank, thay cho ông Dương Ngọc Hòa.

Tags: vietbank, bùi xuân khu, dương ngọc hòa