Tin tức, bài viết mới nhất về :

Bùi xuân khu

Vietbank thay Chủ tịch Hội đồng quản trị

Vietbank thay Chủ tịch Hội đồng quản trị

23/02/2021 03:11:00 PM

Ông Bùi Xuân Khu làm Chủ tịch Vietbank, thay cho ông Dương Ngọc Hòa.

Tags: vietbank , bùi xuân khu , dương ngọc hòa