Tin tức, bài viết mới nhất về :

dũng tướng Tam Quốc

Võ tướng dũng mãnh nhất Tam Quốc chết thảm trong tay Tào Tháo chỉ vì 1 câu nói của Lưu Bị

Võ tướng dũng mãnh nhất Tam Quốc chết thảm trong tay Tào Tháo chỉ vì 1 câu nói của Lưu Bị

10/28/2018 3:31:00 PM

Chỉ dùng 1 câu nói, Lưu Bị đã khiêu khích Tào Tháo bức tử vị võ tướng từng một thời được mệnh danh là "vô địch thiên hạ".

Tags: Lưu Bị, Tam Quốc diễn nghĩa, Lữ Bố, dũng tướng Tam Quốc