Tin tức, bài viết mới nhất về :

Dong feng

Vũ Hán - Thủ phủ xe hơi mới nổi của Trung Quốc

Vũ Hán - Thủ phủ xe hơi mới nổi của Trung Quốc

05/08/2015 09:25:40 AM

Hiện nay, ngành công nghiệp ô tô chiếm tỷ trọng 20% trong nền kinh tế Vũ Hán với 200 nghìn việc làm.

Tags: ngành công nghiệp ô tô , công nghiệp ô tô , vũ hán , trung quốc , dong feng , xe hơi , ô tô , thủ phủ