Tin tức, bài viết mới nhất về :

đời sống vật chất, tinh thần

Khi Thủ tướng ăn sáng ở quán bình dân!

Khi Thủ tướng ăn sáng ở quán bình dân!

10/9/2016 1:48:00 PM

Hình ảnh Thủ tướng thân thiện với dân thể hiện quyết tâm của người đứng đầu Chính phủ là chăm lo đời sống vật chất tinh thần của người dân.

Tags: Quán bình dân, chăm lo đời sống vật chất, đời sống vật chất, đời sống vật chất, tinh thần