Tin tức, bài viết mới nhất về :

Đổi mã vùng điện thoại cố định

Bộ Thông tin và Truyền thông lên tiếng về việc đổi mã vùng điện thoại cố định

Bộ Thông tin và Truyền thông lên tiếng về việc đổi mã vùng điện thoại cố định

07/01/2015 04:58:33 PM

Ngay sau khi thông tin này được công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng, dư luận tỏ ra hết sức quan tâm.

Tags: đổi mã vùng điện thoại cố định , điện thoại cố định , Bộ Thông tin và Truyền thông , điện thoại , mã vùng , mã vùng điện thoại